Разбирането ни за важността на “срещата с другия” се интегрира във всяка една от нашите консултантски и експертни услуги.

Организациите, подкрепящи, възприемащи и съумяващи да осигурят пространство за encounter успяват да мотивират, развиват и поддържат една устойчива и прогресивна бизнес система.