Среща или сблъсък – така най-лесно може да се опише английскят термин Encounter. В разговорния език често с него обозначаваме “срещата” с другите, като забравяме, че срещата има различни измерения: противопоставяне, сблъсък или взаимно привличане. Именно енкаунтър е понятието, което съдържа всяко едно от тях и цялото богатство на “срещата с другия” – един пряк, близък сблъсък с чувствата и интересите на други хора в „тук и сега“, а оттам и със собствените си чувства и интереси.

Разбирането ни за важността на “срещата с другия” се интегрира във всяка една от нашите консултантски и експертни услуги.

Срещата с другия е тази, която ни прави “себе си” и способни да градим отношения. 

Организациите, подкрепящи, възприемащи и съумяващи да осигурят пространство за encounter, съумяват да мотивират, развиват и поддържат една устойчива и прогресивна бизнес система.