Организационно развитие и консултиране

Управлението на организационното развитие е усилие, което е насочено основно към организационното поведение, т.е. то използва инструментите на социологията и психологията при решаването на казусите, възникнали вследствие на взаимодействието човек -организация.

…….

Управлението на организационното развитие е още:

“Усилие, което е планирано и е предмет на всеки един в организацията, управлява се от топ мениджмънта и цели повишаване на организационната ефективност чрез осъществяване на интервенции в организационните процеси, използвайки принципите и характеристиките на поведенческия научен подход.” (Smith, A.Training and Development in Australia, Butterworths, Sydney, 1998;)

……….

“Комплекс от стратегии за извършване на промени в убежденията, начинът на мислене, ценностите и структурите в организациите с цел оптималното им адаптиране към новите технологии, пазари и заплахи от външната среда.” (Warren Gameliel Bennis)

……..

Ако сте мениджър или собственик на организация и сте убеден, че има какво да се оптимизира във вашият екип, отдел или компания може да се свържете с нас. Може да се възползвате, както от индивидуална и екипна супервизия, така и от експертно консултиране свързано с обучение и развитие на конкретни умения при младите ви служители и кариерното им израстване в компанията.

Важно е да знаете още: 

  • В Ла Конферанс ООД следваме Европейският стандарт за консултантски услуги  EN 16114.
  • Спазваме правила за конфиденциалност, следващи интересите на клиента
  • Не поемаме всеки случай, на всяка цена.  Можем да ви насочим към колеги и партньори, подходящи за вашият случай