КАК РАБОТИМ

 Нашите услуги са насочени към личности, организации и общности

При нас може да дойдете по всеки един въпрос свързан с Вашите взаимодействия и предизвикателства в партньорски, екипен или организационен контекст. 

Ние можем да бъдем Вашия партньор в развитието на едни по-хармонични и конструктивни отношения с другите. Консултирането, което ще получите в Ла Конферанс ООД цели изясняване на Вашата проблематика и скъсяване на пътя от формулирането на проблема до неговото разрешаване.

Консултативният процес в Ла Конферанс ООД:

  • Ще ви даде непредубеден партньор в лицето на консултанта, с който може да обсъдите всичко, което ви смущава и тревожи във вашите отношения с другите и новите предизвикателства пред, които се изправяте.
  • Ще срещне представите ви с една различна гледна точка и различно разбиране за личните ви история и казус.
  • Ще получите информация за допълнителни възможности и подкрепен стремеж за развитие
  • Решение и/или възможност за включване в подходяща за вас продължаваща консултантска услуга и дейност съобразно особеностите на вашия случай и личните ви предпочитания.

Консултирането в Ла Конферанс ООД е проблемно ориентирано консултиране с цел достигане до решения, при възможност  изцяло ползващи вашия личен или организационен ресурс и креативност, подкрепени и обогатени от консултанта и неговите знания.  

Консуртирането в Ла Конферанс ООД е още процесно-ориентираното системно консултиране подпомагащо личности и организации  да подобряват непрекъснато услугите и продуктите си, както и капацитета си за развитие и адаптиране в една динамично променяща се външна среда.

Създаваме пространство и осигуряваме подкрепа на личности, екипи и организации за справяне с реални проблеми и ситуации от професионален характер. 

Възприемаме клиентът и неговата проблематика, като част от система, в която е разположен в един конкретен момент. В този смисъл работим със свързаността и взаимното влияние между личност и система (екип, организация, семейство).

Добре е да знаете, че ако е необходимо и следвайки Вашия интерес може :

  • да Ви препоръчаме друг екип и / или услуга, съгласно формулираната проблематика и казус
  • да Ви насочим към нашите асоциирани специалисти, с експертиза в различни сфери на човешките отношенията и управление  
  • или към друг вид специалисти, които Ла Конферанс ООД препоръчва

Спазваме строга конфиденциалност

Консултирането е възможно в климат на доверие и добронамереност,  което изисква  спазването на конфиденциалност, както на личностно ниво, така и на ниво стопанска дейност и ноу-хау на компанията клиент.  С цел сигурност и поверителност,  предварително договаряме  зоните за свободно обсъждане между клиент, мениджмънт и трети страни