Консултиране в група

Консултирането в група е изключително мощен инструмент за личностно израстване и решаване на лични предизвикателства. Групата дава не просто експертиза, а една множествена експертиза – тази на всички участващи в процеса. Груповото консултиране е подходящо за повечето от хората; Почти няма ограничения, освен проблематиката и темата на групата, както и решенията на водещите специалисти. В зависимост от целите на груповото консултиране то може да е краткосрочно – в рамките на 15 – 18 сесии или дългосрочно, когато групата се сформира със заявка за личностно израстване. Тогава работата може да се разположи в рамките на 6 до 12 месеца. В Ла Конферанс ООД имаме две постоянни програми за консултиране в група: