Медиация и фасилитиране

Ние в Ла Конферанс ООД вярваме, че рядко конфликтите са нерешими, ако се подходи към тях с определена нагласа, готовност за намиране на решение и зачитане на другия. Когато си пряко въвлечен в конфликта, това не е лесно. Единствено неутралността  на трета страна може да създаде необходимото пространство за разгръщане на исканията и чувствата на всяка от участващите страни.

Тази неутралност и грижа за интересите на всички участващи дава Ла Конферанс ООД.

За съдебни спорове и конфликти може да ползвате нашите медиатори, регистрирани в регистъра на Министерство на правосъдието.

За трудни отношения и непреодолими конфликти на работното място, училище, или общност може да ползвате нашите фасилитатори.

Ако не сте сигурни какво може да ви даде “третата позиция” на медиатор, фасилитатор или въобще консултант, ползвайте бутонът на нашия сайт “Оценка на Вашия случай”.

7 Replies to “Медиация и фасилитиране”

Leave a Reply

Your email address will not be published.