„Мощ и немощ в групи“ – 2017

 Master Class, насочен към професионалисти: треньори по групово-динамичен психотренинг, завършили школата на Михаил Фабрикант.

През юни месец 2017 г. се навърши една година от загубата на нашия колега, обучител и приятел Михаил Фабрикант. Малка група от негови колеги и ученици се обедини около желанието да отбележи тази годишнина с организирането на събитие, посветено на груповата динамика – център на неговата професионална работа през последните 25 години. Благодарение на усилията на Мишо и няколко негови колеги бе продължено обучението, стартирало през 80-те години в България от доц. Марин Игнатов. Днес приносът на Михаил Фабрикант може да бъде разпознат в работата на неговите ученици – над 700 професионалиста, реализиращи своята експертиза в различни полета на дейност и практика. През последните години много от компаниите също признаха качеството на подготовка и високия стандарт на обучение, като изпращаха в следдипломната квалификация „Треньор по групово-динамичен психо тренинг и организационно развитие“ своите млади служители, с цел развитие на техния потенциал за работа с индивиди, екипи и групи в организацият

Водещ фасилитатор на лабораторията – доц. Марин Игнатов

Ко-водещ – Елена Евстатиева

Място на провеждане: х-л Самоков, Боровец

Дати: 21.09.2017 – 24.09.2017  

Организатор: Ла Конферанс ООД

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.