Представяне на първото българско издание на “Малка книга за възстановителното правосъдие” от Хауърд Зер

  • Проф.Добринка Чанкова представя книгата