Работим онлайн, до приключване на извънредното положение

Скъпи приятели, колеги, клиенти,
На всички ни се наложи да се адаптираме и преосмислим възможностите за продължаване на работата си в тези нови условия и то по най-добрия възможен начин.
Нашите услуги: индивидуално консултиране, екипна и групова супервизия, обучение ще продължат да се реалзират в онлайн формат, до приключвае на извънредното положение. Има ограничения, с които не можем да не се съобразим, но и намираме наистина изключително интересни възможности за справяне и продължаване на работата ни.
Обучение по възстановителни практики и развитие на умения за фасилитатори също ще продължат да се реализират, като основната задача на този етап е да се овладеят основно теоретичните основи и разбиране на философията на възстановителния подход и неговото приложение в различни контексти;
Всички планирани събития се отлагат до тяхното възможно организиране и провеждане в зала и в среща “лице в лице”;
Екипът на Ла Конферанс ООД разработи специална програма за подкрепа на индивиди, групи и бизнес организации в извънредното положение. Ако желаете да се включите вие, вашия екип или организация, потърсете ни!
Бъдете здрави и останете в къщи!
Елена и Маги,
Ла Конферанс ООД