Да останем в къщи. Криза или нова възможност

Ситуацията днес е различна и не попада в графата почивка, макар в началото да изглеждаше точно така. Определяме я като криза, но можем да я възприемем и като нова възможност за всички нас.

Каним Ви да се включите в нашата онлайн общност за подкрепа, в която всеки от своя дом ще може да участва в поддържането на мрежа от отношения, обмен на информация и практики за справяне в криза.
Програмата ни включва ясна структура и различни дейности, насочени към поддържане на добра физическа и психическа кондиция. Разполага се в:

1) сутрешни срещи – три пъти седмично, съдържащи структуриращи деня мотивационни и мобилизиращи техники и
2) ежедневни вечерни срещи (само за тези, които имат потребност и възможност за участие) за разговор и релаксация.

Програмата цели превенция и минимизиране на всички негативни въздействия от изолацията като: усещане за загуба на контрол над ежедневието, промяна в поведението, емоционалното състояние, физическо обездвижване; повишаване на тревожността, напрежение и застрашеност.

Работим в групи от минумум 8 човека, ще ползваме платформата Zoom.
Заповядайте на 10 април 2020, за да се запознаем и ви представим нашата програма.
Участието в сутрешните сесии е безплатно за всички и е нашият начин да подпомогнем общността ни в този период на криза.

За участие в нашата сесия за представяне на програмата е необходима регистрация. Последвайте линка :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScje4d66dM6YwrDTSgXd3VSlKBKcsojwp4hDLevfDwp2SxFEw/viewform

Работим онлайн, до приключване на извънредното положение

Скъпи приятели, колеги, клиенти,
На всички ни се наложи да се адаптираме и преосмислим възможностите за продължаване на работата си в тези нови условия и то по най-добрия възможен начин.
Нашите услуги: индивидуално консултиране, екипна и групова супервизия, обучение ще продължат да се реалзират в онлайн формат, до приключвае на извънредното положение. Има ограничения, с които не можем да не се съобразим, но и намираме наистина изключително интересни възможности за справяне и продължаване на работата ни.
Обучение по възстановителни практики и развитие на умения за фасилитатори също ще продължат да се реализират, като основната задача на този етап е да се овладеят основно теоретичните основи и разбиране на философията на възстановителния подход и неговото приложение в различни контексти;
Всички планирани събития се отлагат до тяхното възможно организиране и провеждане в зала и в среща “лице в лице”;
Екипът на Ла Конферанс ООД разработи специална програма за подкрепа на индивиди, групи и бизнес организации в извънредното положение. Ако желаете да се включите вие, вашия екип или организация, потърсете ни!
Бъдете здрави и останете в къщи!
Елена и Маги,
Ла Конферанс ООД

“Мощ и немощ в групи” 2019, София

 

 „Мощ и немощ в  групи“ е своеобразна затворена лаборатория с цел личностно развитие и промяна, при която водещото е общуването между професионалисти. Наричаме го лаборатория, в която всеки експериментира със себе си и в общуването с другите като навлиза в нови мисловни територии и умения, откъсвайки се от всичко, което знае и е общоприето. Групата е социална среда, която носи новото, непознатото и дава шанс да се преминава през множество роли. Само така може да се говори за въздействия, през които човек опознава себе си и другите в решителния сблъсък „Тук и Сега“– без подготовка, без авторитарно ръководене, а в една приятелска и улеснена от фасилитатора  среда.

А за какво точно знание говорим?

Процесите на общуване в групата са пряко обвързани с процесите на едно непреднамерено учене. То произтича от междуличностното общуване, а не от учители, авторитети и ръководители, които ти поднасят готови формули, теории или нареждания. Тук ученето е промяна, търсене, което протича през нас в контакта с другите в групата. Другият е източник на ново поведение, той е модел не само за външна изява, но и модел за ценности, нагласи, начин на живот.

В свят, в който не можем и не искаме да изключим другите от уравнението на нашия живот, тук в „Мощ и немощ в групите“ имаме невероятната възможност да се учим през опита, който изживяваме в общуването. Само така можем да говорим за стабилна основа, сигурност, в която да бъдем себе си и да разберем смисъла скрит зад думите да сме „реални, такива каквито сме“.

Това познание не е теория и не е система от знания, а е лаборатория, в която може да играем, да тестваме, да учим и опитваме в реалността на едно близко общуване “тук и сега”.

В едно усложнено и утежнено от информация и събития общество, всеки може да се почувства несигурен и объркан, а отговорът на тези чувства е рефлексията, през която външното се пречупва през вътрешният свят на човека. И точно тук е групата, защитената среда, в която участникът може да бъде творец на себе си през общуването с другите.

В процеса на интензивно междуличностно общуване се променят ценностите и уменията, но също така се изменят и знанията за наблюдаваните явления или за собствената личност.


Участието в групово-динамичната   лаборатория се признава за личен опит в група от Българската асоциация по супервизия и носи кредити в програмата за  фасилитатори / водещи на възстановителни практики на La Conference SARL.

Координатор: Елена Евстатиева, тел: +359 897 803257, email: laconference.sarl@gmail.com

www.laconference.eu,


Водещ фасилитатор на лабораторията

МАРИН ИГНАТОВ, проф., д -р

Роден съм на 16.3.1952 година в Панагюрище. Следвах инженерна психология в Технически университет-Дрезден, Германия. Станах един от най-младите доценти в България и работех в Българската академия на науките.

През 1986 година заминах за две години за Германия и САЩ. Целта на пътуването беше да се проучат групово-динамичните методи за тренинг и въздействие. Като се върнах през 1988 година публикувах книгата „Интензивно общуване и личностна промяна“, която бе концепцията за сензитивити и Т-групи в България. Заедно с Анина Чилева, Пламен Димитров, Михаил Фабрикант, Стойо Недин, Димо Станчев и редица други колеги успяхме да въведем за един относително кратък период от време групово-динамичния психотренинг у нас.

От около 30 години живея и работя извън страната, като професор в Технически университет – Берлин и в Университет Франкфурт на Майн. От 2001 година съм на дипломатическа работа в Организацията на обединените нации в Международната агенция за атомна енергия във Виена, Австрия. Там се занимавам с човешките фактори на ядрената безопасност. В тази връзка бях и на обучение и при Проф. Едгар Шайн в Масачусетския Технологичен Институт. Разработил съм метод за психологическа оценка на „културата на безопасност“ в атомни централи Там се занимавам с човешките фактори на ядрената безопасност. В тази връзка бях и на обучение и при Проф. Едгар Шайн в и други комплексни, потенциално високо опасни системи (SCART). Методът базира на груповата динамика и е приложен в различни страни на всички континенти. Резултатите не винаги се публикуват, но имат основно значение за безопасността.

Ко-фасилитатор

EЛЕНА ЕВСТАТИЕВА

е треньор по групово-динамичен тренинг от 1998г., с първоначално обучение в Топ Консулт ЕООД. Психодраматерапевт, квалифициран в ИПИГТ „Бернахрт Ахтерберг“.

Квалифициран групов динамик от секцията по групова динамика на OAGG /GD.DG (Австрийската асоциация по групова терапия и групова динамика) от 2019г. Специални интереси и практика в областта на организационното консултиране и възстановителното правосъдие. От 2015г. е Председател на УС на БДПГ.

 


 Какво могат да очакват участниците за процеса в лабораторията:
 • Минимална структура
 • Целенасочено провокиране на несигурност
 • Основен принцип на работа „ТУК и СЕГА“
 • Ориентиране към процеса
 • Обратна връзка

Участници в нашите лаборатории, обикновено са професионалисти от различни браншове на бизнеса и неправителствените организации, юристи, преподаватели, консултанти и терапевти на свободна практика, HR специалисти, работещи в държавна и общинска администрация, здравни работници и студенти .


Ето какво споделят участници в различни издания на групово-динамичната лаборатория „Мощ и немощ в групи“:

„Мина година, а продължавам да мисля за лабораторията. Това, което ме „връхлетя“ беше неочаквано. Мисля, че никой от групата не беше подготвен за това взаимодействие. Много неща ме докоснаха и продължавам да работя по тях.“.

Петя, Участник от групово-динамичната лаборатория 2018, проведена, в Марина Кейп, Ахелой.

„Не знаех какво се случва. Минах през много различни фази. По някое време си мислех, че това няма смисъл. Но накрая осъзнах, че всъщност това е един много рядък шанс: да съм сред хора, които не познавам и от които мога да получа много чиста и неподправена обратна връзка за това, как ме възприемат. За мен това дава възможност за истинска промяна.“

Иван, Участник в групово динамичната лаборатория от 2017, Боровец

„Ходя всяка година в тази групово-динамична лаборатория. И намирам, че с благодарение на нея се променям. И понеже съставът на групите е различен, за мен това означава много. Мога да експериментирам свободно и да получавам обратна връзка, както от нови хора, така и от многоуважаваният от мен проф. Марин Игнатов“, Таня, Участник в групово-динамични лаборатории, водени от проф. Игнатов в годините 2015, 2016, 2017, 2018


За кого е подходяща групово-динамичната лаборатория?
 • За професионалисти,  чиято практика налага работа с малки и големи групи хора или ги поставя в центъра на взаимоотношения натоварени със специфична групова динамика: колегиални групи и професионални екипи, обучавани – обучаващи, служители – мениджъри.
 • За мениджъри на различни позиции, които имат стремеж да разширят уменията си за управляване на процеси, като целенасочено изследват как влизат в отношение и как това въздейства върху тях самите и другите.
 • За студенти, търсещи повече познание за себе си и със стремеж за развитие в сферите на организационното консултиране и груповата динамика;

Ако не попадате в нито една от посочените групи и се чудите дали групово-динамичната лабора-тория е подходяща за Вас, ни потърсете. Само чрез разговор можем да разберем.


РЕГИСТРАЦИЯ и ТАКСА УЧАСТИЕ

Регистрацията за участие преминава през няколко основни стъпки:

 1. Попълване на електронна форма за регистрация, с която заявявате желание за участие и запазвате вашето място за групово-динамичната лаборатория.      ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИЯТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В рамките на следващите 14 дни следва да преминете към следващата стъпка, а именно:
 2. Заплащане на такса участие. Стойността на такса участие зависи от етапа на регистриране и заплащане: ранен, редовен и късен. В таксата участие са включени и разходите за обяд и кафе паузи.

Ранната регистрация е затворена.

Специална квота за студенти  и университетски преподаватели, валидна до изчерпване на квотата: 320 лв. (триста и двадесет лева)

Редовна регистрация:

420 лв. (четиристотин и двадесет лева) С отстъпка 15 % при записване на двама и повече участника от организация

 

Банкова информация:

IBAN BG12STSA93000024419139           BIC: STSABGSF         Получател:  La Confèrence ООД

Основание: такса участие „Мощ и немощ в групи“ 2019

Такса участие обезпечава и: 6 кафе-паузи, 1  обяд и 1 вечеря.

Водещите на групово-динамичната лаборатория си запазват правото да провеждат предварителни срещи и/или разговори с вече регистриралите се участници.

Място на провеждане: хотел Арена ди Сердика, ул. “Будапеща” №2, зала “Тера Антика”


Програма  

Екипът си запазва правото за изменения в програмата, съобразно броят на участниците

 

 

 

Мощ и немощ в семейните взаимоотношения

„Мощ и немощ в семейните взаимоотношения“ е тематична групово-динамична лаборатория за диференцирани личности с висше образование, които имат дълготрайна връзка с партньор и изпитват трудности или смущения във връзката.

Имат се предвид главно семейните взаимоотношения. Такива дълготрайни връзки са изключително комплексни в психологически план и включват четири типа обвързаности:

Емоционална обвързаност (трайната връзка предполага и заедно с това създава условия за емоционално привличане и удовлетворение)

Сексуална обвързаност (трайната връзка предполага и заедно с това създава условия за сексуално привличане и удовлетворение)

Репродуктивни намерения (трайната връзка създава условия за задоволяване на репродуктивни потребности и цели – зачеване, раждане и съвместно отглеждане на деца)

Икономическа синергия (трайната връзка е свързана с материални изгоди и икономия на разходи. Най-простите примери са общото жилище и домакинство с по-малки разходи от две отделни жилища и домакинства).

Всеки един от тези четири основни вектора на семейните взаимоотношения може да обърне своя знак и да се превърне в източник на стрес. Емоционалната близост се обръща в емоционална нетърпимост, сексуалното влечение става безразличие или сексуално отблъскване, съвместното отглеждане на деца става източник на неприязън, икономическата синергия се сменя с усещането за материално заробване.

Целта на лабораторията е подпомагане на личността в осъзнаване и преодоляване на стреса, пораждащ се от дисбаланс в някои от векторите на семейните отношения.

Методиката на предлаганата от нас групово-динамична лаборатория допуска участието на само един от двойките в групата. Не става въпрос за семейна терапия по двойки. Другият човек от трайната връзка, партньорът, остава извън времето и пространството на групата – „там и тогава“. Това е съзнателно избран подход и същност на групово-динамичната лаборатория. Така се подобрява нейната ефективност за участниците.

Лабораторията „Мощ и немощ в семейните взаимоотношения“ не е подходяща за онези, които търсят бързи и леки рецепти и съвети за сложни, с години наслагвани проблеми. В тренинга се работи групово, като стриктно се прилага принципът „тук и сега“. Партньорът „там и тогава“ интересува групата само дотолкова, доколкото влияе на поведението на участника „тук и сега“.

Психологическият тренинг работи с лица, които понастоящем са в семейни ли подобни на семейните взаимоотношения. Нека се чувстват поканени и лица с всякакви други трайни взаимоотношения (не непременно с лице от другия пол, и не непременно с активно сексуално общуване). Важно е връзката да е всеобхватна и трайна, което означава, че и четирите основополагащи вектора са налице. Така например, не би било подходящо да участва лице, което за момента на тренинга има само мимолетни сексуални контакти.

„Мощ и немощ в семейните взаимоотношения“ се предлага от двама опитни и високо-квалифицирани специалисти-психолози:

Проф. Др. Марин Игнатов, Виена

Елена Евстатиева, София.

Спазват се принципите за етичност в общуването и пълна дискретност по отношение на споделено съдържание извън групата.

Място:

София, ул. Денк Оглу 19

дати: 13 – 16.06.2019г.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Срокът за ранна регистрация в Конференцията “Преосмисляне на престъплението и наказанието” се удължава до 10 април 2018

 • 10.00 – 10.30
  Проф. д-р Добринка Чанкова:„Сложният път на ВП в България. Исторически бележки и перспективи“

„Мощ и немощ в групи“ – 2017

 Master Class, насочен към професионалисти: треньори по групово-динамичен психотренинг, завършили школата на Михаил Фабрикант.

През юни месец 2017 г. се навърши една година от загубата на нашия колега, обучител и приятел Михаил Фабрикант. Малка група от негови колеги и ученици се обедини около желанието да отбележи тази годишнина с организирането на събитие, посветено на груповата динамика – център на неговата професионална работа през последните 25 години. Благодарение на усилията на Мишо и няколко негови колеги бе продължено обучението, стартирало през 80-те години в България от доц. Марин Игнатов. Днес приносът на Михаил Фабрикант може да бъде разпознат в работата на неговите ученици – над 700 професионалиста, реализиращи своята експертиза в различни полета на дейност и практика. През последните години много от компаниите също признаха качеството на подготовка и високия стандарт на обучение, като изпращаха в следдипломната квалификация „Треньор по групово-динамичен психо тренинг и организационно развитие“ своите млади служители, с цел развитие на техния потенциал за работа с индивиди, екипи и групи в организацият

Водещ фасилитатор на лабораторията – доц. Марин Игнатов

Ко-водещ – Елена Евстатиева

Място на провеждане: х-л Самоков, Боровец

Дати: 21.09.2017 – 24.09.2017  

Организатор: Ла Конферанс ООД

 

Медиация и фасилитиране

Ние в Ла Конферанс ООД вярваме, че рядко конфликтите са нерешими, ако се подходи към тях с определена нагласа, готовност за намиране на решение и зачитане на другия. Когато си пряко въвлечен в конфликта, това не е лесно. Единствено неутралността  на трета страна може да създаде необходимото пространство за разгръщане на исканията и чувствата на всяка от участващите страни.

Тази неутралност и грижа за интересите на всички участващи дава Ла Конферанс ООД.

За съдебни спорове и конфликти може да ползвате нашите медиатори, регистрирани в регистъра на Министерство на правосъдието.

За трудни отношения и непреодолими конфликти на работното място, училище, или общност може да ползвате нашите фасилитатори.

Ако не сте сигурни какво може да ви даде “третата позиция” на медиатор, фасилитатор или въобще консултант, ползвайте бутонът на нашия сайт “Оценка на Вашия случай”.

Организационно развитие и консултиране

Ползваме извадка от материал на доц. д-р инж. КИРИЛ РАДЕВ, който ясно и фокусирано описва целите и същността на организационното развитие и чието разбиране е близо до специализацията и професионалната подготовка на нашите консултанти.

“Всяка стопанска организация се създава, за да служи на обществото и да задоволява неговите потребности, като успоредно с това осигурява своето благополучие, конкурентноспособност и оптимална продължителност на жизнения си цикъл. Това няма да бъде възможно, ако мениджмънта й не е насочен към постигането на баланс между целите на организацията и характеристиките на компонентите от нейната външна и вътрешна среда. За изпълнението на тези условия е необходимо организациите да разполагат с:

 • подходящи системи за контрол и анализ на промените в ключовите фактори на техните стратегически зони на действие;
 • гъвкави организационни структури, позволяващи им бърза адаптация към новите условия на средата;
 • надеждни системи за събиране и обработване на информацията, необходима за взимането на бързи и качествени управленски решения;
 • компетентно ръководство, което умело да прилага научните управленски подходи.Посочените изисквания биха осигурили базовите възможности за развитие на организациите единствено и само ако са обединени в система и към тях се прилагат правилата и принципите на системния подход. Управлението на организационното развитие е насочено основно към организационното поведение, т.е. то използва инструментите на социологията и психологията при решаването на казусите, възникнали вследствие на взаимодействието човек-организация.

…….

“Усилие, което е планирано и е предмет на всеки един в организацията, управлява се от топ мениджмънта и цели повишаване на организационната ефективност чрез осъществяване на интервенции в организационните процеси, използвайки принципите и характеристиките на поведенческия научен подход.”

(Smith, A.Training and Development in Australia, Butterworths, Sydney, 1998;)

……….

“Комплекс от стратегии за извършване на промени в убежденията, начинът на мислене, ценностите и структурите в организациите с цел оптималното им адаптиране към новите технологии, пазари и заплахи от външната среда.” (Warren Gameliel Bennis)

Ако сте мениджър в организация и сте убеден, че има какво да се оптимизира във вашият екип, отдел или организация може да се свържете с нас.

Може да се възползвате както от индивидуална и екипна супервизия, така и от експертно консултиране, свързано с обучение и развитие на конкретни умения при младите ви служители и кариерното им израстване в компанията.

Важно е да знаете още: 

 • В Ла Конферанс ООД следваме Европейският стандарт за консултантски услуги  EN 16114.
 • Спазваме правила за конфиденциалност, следващи интересите на клиента
 • Не поемаме всеки случай, на всяка цена. Но можем да ви насочим към колеги и партньори, подходящи за вашият случай.