Срокът за ранна регистрация в Конференцията “Преосмисляне на престъплението и наказанието” се удължава до 10 април 2018

  • 10.00 – 10.30
    Проф. д-р Добринка Чанкова:„Сложният път на ВП в България. Исторически бележки и перспективи“