СУПЕРВИЗИЯ И КОУЧИНГ

Индивидуална супервизия и коучинг 

Работи се във формат 1:1. Супервайзор и клиент се срещат периодично  с цел решаване на конкретна работна задача / предизвикателство, свързани с професионалната роля, дадена професионална задача, контекст и отношения на клиента.

Заедно решаваме

• клиент и супервайзор определят условията за съвместна работа: цели, продължителност, заплащане

• когато клиентът е компания търсеща индивидуална супервизия и коучинг за свой служител, условията се определят от супервайзора и мениджмънта на компанията, със съгласието на служителят.

Спазваме строга конфиденциалност

Супервизията е възможна в климат на доверие и добронамереност,  което изисква  спазването на конфиденциалност, както на личностно ниво, така и на ниво стопанска дейност и ноу-хау на компанията клиент.  С цел сигурност и поверителност,  предварително договаряме  зоните за свободно обсъждане между клиент, мениджмънт и трети страни.

Време

Стандартната продължителност на една супервизионна и коучинг сесия е: 45 – 60 мин. Бройят на срещите се определя след формулиране на основната  задача и целите на клиента.

Място • HourSpace • ул. Иван Вазов 38  • По предварително съставен график с клиента

Възможно е супервизията да се провежда и в офис на клиента, като се осигури  пространство, в което няма да се нарушава процесът при срещите между клиент и супервайзор.