RJ в бизнес, училища и общности

Възстановителното правосъдие (Restorative Justice) е начин на мислене предизвикващ всеки включен да търси справедливостта. Понякога това не е лесно. Понякога това изисква повече вглеждане в себе си и съчувствие към другия. Понякога това изглежда като “невъзможна среща”. В началото е трудно, но екипи, организации и общности съумели да се придвижат към възстановителния начин на мислене се научават да управляват конфликтите и сблъсъкът между интересите на всеки участник в организационните и бизнес процеси, като  ресурс и възможност за развитие. Там където преобладава страхът от наказание, изключване / уволнение или изолация, естествено се наблюдават процеси на блокиране, “замръзване в невъзможността” или разпад. Или “борбата” и “бягството” са най-често наблюдаваните поведенчески реакции на служители, членове и свързани участници.

Близо ли е вашата организация до възстановителният начин на мислене? Проверете, като проследите следните видими характеристики:

 • Преобладава дух на грижа и зачитане на всеки участващ в нея;
 • Стремеж и готовност за поемане на отговорност от всеки неин член / служител, свързан участник;
 • Различието се възприема като ресурс;
 • Какво чувствам и какво правя са еднакво важни неща;
 • Грешките не се толерират, но веднъж случили се, се възприемат като ресурс за развитие на личности и отношения;
 • Стремеж за поправяне на допуснатите грешки и нарушените отношения, като това рядко води до изолация / уволнение / наказание;
 • Нуждите на всеки въвлечен се отчитат. Наличен е стремеж за тяхното удовлетворение и развитие на личността в организацията.

Като резултат от развитието на възстановителен начин на мислене в училище, бизнес организация или общността ще видите: 

 • Добронамерени и здрави отношения между различни участници, независимо от позицията им и формалното позициониране;
 • Духът на подкрепа е по-силен от конкурентните отношения;
 • Повишени резултати, свързани с мисията и задачите на организацията, бизнеса или учебния процес;
 • В кризи за организацията нейните служители / членове и свързани участници се стремят да я подпомогнат и излезнат заедно с нея от кризата;
 • Наблюдават се по-макло неразрешими конфликти и блокиране на бизнес процеси, поради лоши отношения;
 • Текучеството и напускането на организацията е сведено до минимум.

или

Ако вашата организация е близо до възстановителния начин на мислене, може да ни потърсите за обратна връзка и подкрепа  за устойчиво и трайно запазване на тези характеристики. Не забравяйте, че организациите са живи и постоянно се променят!

Ако вашата организация е в криза и се чудите, дали възстановителното мислене е вашият “вълшебен ключ” към излизането от нея, обадете ни се! Понякога само един разговор може да помогне много. Друг път, той може да се окаже първата крачка към голямата промяна.

Ако вярвате, че само и единствено конкурентният дух, състезанието, строгата дисциплина и ясна система от “награди” и “наказания” могат да придвижат и мотивират вашите служители и бизнесът ви, то при нас сте добре дошли в събития, в които представяме философията и ценностите на възстановителният начин на мислене.

….

Ла Конферанс ООД предлага консултиране и обучение на организации стремящи се към високи постижения, чрез здрави и градивни отношения в екипите си и свързаните с тях трети страни.

Ла Конферанс ООД предлага възстановителни практики водещи до укрепване и заздравяване на отношения и оптимизиране на бизнес процеси.

Ла Конферанс ООД ви кани в красивия свят на възстановителното мислене, в центъра на което стои Енкаунтър или богатството и сложността на срещата с другия.